phần mềm kiểm tra nhiệt độ máy tính

phần mềm kiểm tra nhiệt độ máy tính dành cho các bạn, link mới kiểm tra tháng 5/2015,

temperature monitoring software for your computer, check the new link-month 5/2015,

温度监控软件为您的计算机,检查新的链接个月二千零十五分之五

Dropbox : http://adf.ly/XDARC
http://adf.ly/XDAaP
SkyDrive :

http://adf.ly/XDATE
Mediafire :

http://adf.ly/XDAVS

Advertisements